การสรุปผล | โปรแกรม Numeral Expert Server ของเราสามารถทำการสรุปผลในรายการทั้งหมด ให้วิเคราะห์และตัดสินใจได้โดยง่าย

วิธีการทำรายการสรุปผล
เมื่อท่านทำการใส่ผลการออกสลากเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถทำรายการสรุปผลได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1.เข้าไปที่เมนู รายการสรุปผล > ทำรายการสรุป ดังรูปที่ 1

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การสรุปผล

รูปที่ 1 (เมนูทำรายการสรุป)

 

2.ระบบจะแสดงรายการสรุปผลให้ท่านทราบ โดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อดังนี้

2.1.สรุปผลกำไร จะแสดงยอดกำไรหรือขาดทุนให้ท่านทราบ พร้อมทั้งแสดงรายงานสรุป(สามารถสั่งพิมพ์ได้) ดังรูปที่ 2

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การสรุปผล

รูปที่ 2 (หน้าต่างสรุปผล)

 

2.2.สรุปผลลูกค้า ระบบจะแสดงการสรุปผลของลูกขาแต่ละรายให้ท่านทราบ โดยท่านสามารถพิมพ์รายงานได้ 3 ประเภทดังนี้ ดูรูปที่ 3 ประกอบ

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การสรุปผล

รูปที่ 3 (หน้าต่างสรุปผลลูกค้า)

 

2.2.1.รายงานสรุปผลลูกค้าแบบย่อ คือรายการการสรุปผลของลูกค้าแต่ละรายอย่างย่อ ท่านสามารถพิมพ์เป็นใบปะหน้า เพื่อส่งให้ลูกค้าแต่ละรายได้ ดังรูปที่ 4

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การสรุปผล

รูปที่ 4 (รายงานสรุปผลลูกค้าแบบย่อ)

 

2.2.2.รายงานสรุปผลลูกค้า คือรายงานสรุปผลลูกค้าแต่ละรายอย่างละเอียด เพื่อให้ท่านพิมพ์สำหรับตรวจสอบความถูกต้อง ดังรูปที่ 5

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การสรุปผล

รูปที่ 5 (รายงานสรุปผลลูกค้าแบบละเอียด)

 

2.2.3.รายงานตรวจผลการขาย คือรายงานเลขที่มีการถูกทั้งหมดเพื่อตรวจสอบกับต้นฉบับของลูกค้าว่าไม่มีการคีย์ผิด ดังรูปที่ 6

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การสรุปผล

รูปที่ 6 (รายงานตรวจผลการขาย)

 

2.3.สรุปผลเจ้ามือ ระบบจะแสดงการสรุปผลการส่งเจ้ามือแต่ละรายให้ท่านทราบ โดยท่านสามารถพิมพ์รายงานได้ 2 ประเภทดังนี้ ดูรูปที่ 7 ประกอบ

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การสรุปผล

รูปที่ 7 (หน้าต่างสรุปผลเจ้ามือ)

 

2.3.1.รายงานสรุปเจ้ามือ คือรายงานสรุปผลของเจ้ามือแต่ละรายที่ท่านทำการส่ง ท่านสามารถพิมพ์เพื่อเป็นใบปะหน้าการส่ง เพื่อตรวจกับเจ้ามือได้ ดังรูปที่ 8

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การสรุปผล

รูปที่ 8 (รายงานสรุปเจ้ามือ)

 

2.3.2.รายงานตรวจผลการส่ง คือรายงานเลขที่ถูกรางวัลทั้งหมดที่ท่านได้ทำการส่งให้กับเจ้ามือ เพื่อตรวจสอบการตกหล่นของเจ้ามือ ดังรูปที่ 9

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การสรุปผล

รูปที่ 9 (รายงานตรวจผลการส่ง)

 

เมื่อท่านทำการสรุปผลข้างต้นที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วท่านก็สามารถปิดการทำงานในแต่ละงวดได้ด้วยความรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย ถูกต้องและแม่นยำ ลดความเสียหายจากความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

 

เสร็จสิ้นการสรุปผล ขอบคุณที่รับชม กลับไปที่ คู่มือการใช้งาน โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมคัดหวย ใช้งานง่าย รวดเร็วแม่นยำ ทันต่อเวลาที่จำกัด

Create By BMSProject

โปรแกรมหวย อันดับหนึ่งของไทย
Go to top