การบันทึกผลสลาก | เมื่อผลการออกสลากออกเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องทำการบันทึกผลสลากลงในระบบก่อนทำการสรุปผล โดยสามารถทำได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

วิธีการบันทึกผลการออกสลาก
เมื่อผลการออกสลากออกเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องทำการบันทึกผลสลากลงในระบบก่อนทำการสรุปผล โดยสามารถทำได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1.เข้าไปที่เมนู รายการสรุปผล > ใส่ผลสลาก ดังรูปที่ 1

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การบันทึกผลสลาก

รูปที่ 1 (เมนูใส่ผลสลาก)

 

2.คลิ๊กที่ปุ่ม บันทึกผลสลาก ระบบจะแสดงหน้าต่างใส่ผลสลาก ดังรูปที่ 2

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การบันทึกผลสลาก

รูปที่ 2 (หน้าต่างผลสลาก)

 

3.ทำการใส่ผลสลากให้ครบถ้วน แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม บันทึก ดังรูปที่ 3

***หมายเหตุ*** หากท่านไม่ได้ใส่ผลสลากในเลขประเภทใด เลขประเภทนั้นจะไม่นำมาคำนวนสรุปผลให้)

 InsertResult 03

รูปที่ 3 (ใส่ผลสลาก)

 

4.เมื่อท่านทำการใส่ผลสลากแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลผลสลากในงวดนั้นๆ ให้ท่านตรวจสอบให้ถูกต้อง ก่อนคลิ๊กที่ปุ่ม จบการทำงาน

 

เสร็จสิ้นการบันทึกผลสลาก ขอบคุณที่รับชม กลับไปที่ คู่มือการใช้งาน โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมคัดหวย ใช้งานง่าย รวดเร็วแม่นยำ ทันต่อเวลาที่จำกัด

Create By BMSProject

โปรแกรมหวย อันดับหนึ่งของไทย
Go to top