การรับไฟล์ข้อมูลการขาย | ระบบของเราสามารถรองรับไฟล์การขายเพื่อนำมาใช้งานต่อได้ ในการประมวลผลสรุปข้อมูลต่างๆ เพียงให้ลูกขาของท่านใช้โปรแกรมเดียวกับเรา ก็สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้โดยสะดวก

วิธีการรับไฟล์ข้อมูลการขาย
การรับไฟล์การขายใช้ในกรณีที่ลูกขาของท่านใช้โปรแกรมเดียวกัน และไม่ต้องการส่งข้อมูลผ่าน Fax สามารถส่งข้อมูลเป็นไฟล์การขายให้ท่านได้ ซึ่งสะดวกและรวดเร็วกว่าการส่ง Fax โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องนำมาคีย์ลงเครื่องใหม่ ท่านสามารถรับไฟล์การขายได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1.เข้าไปที่เมนู รายการขาย > รับไฟล์ข้อมูลการขาย ดังรูปที่ 1

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การรับไฟล์ข้อมูลการขาย

รูปที่ 1 (เมนูรับไฟล์ข้อมูลการขาย)

 

2.คลิ๊กที่ปุ่มค้นหาเพื่อทำการเลือกไฟล์ที่ลูกขาส่งมาให้ ดังรูปที่ 2

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การรับไฟล์ข้อมูลการขาย

รูปที่ 2 (เลือกไฟล์ข้อมูลการขาย)

 

3.เมื่อทำการเลือกไฟล์การขายที่ลูกขาส่งมาให้แล้วกดที่ปุ่ม "OPEN" ดังรูปที่ 3

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การรับไฟล์ข้อมูลการขาย

รูปที่ 3 (เปิดไฟล์ข้อมูลการขาย)

 

4.ระบบจะแสดงข้อมูลรายการที่ลูกขาส่งมาทางหน้าจอ (ท่านสามารถทำการพิมพ์ออกเป็นรายงานเพื่อเก็บไว้ได้) ดังรูปที่ 4

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การรับไฟล์ข้อมูลการขาย

รูปที่ 4 (แสดงรายงานการขาย)

 

5.เลือกชื่อลูกค้า และแผ่นงาน ที่ต้องการนำข้อมูลการขายไปบันทึก ดังรูปที่ 5

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การรับไฟล์ข้อมูลการขาย

รูปที่ 5 (เลือกลูกขาและแผ่นงาน)

 

6.คลิ๊กที่ปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงข้อมูลในการรับไฟล์การขายในตาราง ดังรูปที่ 6

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การรับไฟล์ข้อมูลการขาย

รูปที่ 6 (รายการรับไฟล์ข้อมูลการขาย)

 

7.หากท่านต้องการยกเลิกรายการ ให้ท่านคลิ๊กเลือกข้อมูลไฟล์รายการขายที่ต้องการยกเลิกในตาราง และคลิ๊กที่ปุ่ม "ลบข้อมูลการขาย" เพื่อทำการยกเลิกการรับไฟล์การขาย ดังรูปที่ 7

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การรับไฟล์ข้อมูลการขาย

รูปที่ 7 (ลบรายการรับไฟล์ข้อมูลการขาย)

 

เสร็จสิ้นการรับไฟล์ข้อมูลการขาย ขอบคุณที่รับชม กลับไปที่ คู่มือการใช้งานโปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมคัดหวย ใช้งานง่าย รวดเร็วแม่นยำ ทันต่อเวลาที่จำกัด

Create By BMSProject

โปรแกรมหวย อันดับหนึ่งของไทย
Go to top