การแสดงรายการขาย | หากท่านต้องการทราบข้อมูล ทราบยอดรวมของรายการขายต่างๆที่ได้คีย์ลงไปแล้ว โปรแกรมหวยของเราสามารถแสดงรายงานการขายทั้งหมดได้โดยสะดวก ลองชมกันเลย

วิธีการแสดงรายการขาย
เมื่อท่านต้องการแสดงข้อมูลเพื่อรับทราบยอดรวมของ การขาย การส่ง และยอดคงเหลือ ทั้งหมดในขณะนั้น ท่านสามารถเข้าไปที่เมนู รายการขาย > แสดงรายการขายทั้งหมด ดังรูปที่ 1

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน แสดงข้อมูลรายการขาย

รูปที่ 1 (เมนูแสดงรายการขายทั้งหมด)

 

เมื่อท่านคลิ๊กที่เมนูแล้วระบบจะแสดงหน้าต่างรวมยอดการขาย ดังรูปที่ 2

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน แสดงข้อมูลรายการขาย

รูปที่ 2 (หน้าต่างแสดงรายการขายทั้งหมด)

 

ท่านสามารถใช้งานส่วนต่างๆ ของโปรแกรมได้ดังนี้

1.ปุ่มรีเฟรช ใช้เพื่ออัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ดังรูปที่ 3

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน แสดงข้อมูลรายการขาย

รูปที่ 3 (ปุ่มรีเฟรช)

 

2.ปุ่มตั้งค่าการแสดงข้อมูลใช้สำหนับกำหนดรูปแบบการแสดงข้อมูลโดยเมื่อท่านคลิ๊กที่ปุ่มนี้ระบบจะแสดงหน้าต่างการตั้งค่า ดังรูปที่ 4

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน แสดงข้อมูลรายการขาย

รูปที่ 4 (หน้าต่างกำหนดค่าการแสดงราคา)

 

ท่านสามารถทำการกำหนดค่าได้โดยใส่ข้อมูลดังต่อไปนี้

2.1 ประเภทเลข คือ ประเภทเลขที่ท่านต้องการให้แสดงตามข้อมูลที่กำหนด

2.2 ประเภทราคา คือ ราคาที่จะนำมาใช้คำนวน เช่น ราคาขาย ราคาส่ง ราคาคงเหลือ

2.3 ราคามากกว่า / สี คือ ประเภทราคาที่เลือกไว้ถ้ามากกว่าจำนวนเท่าไหร่ ให้แสดงราคาเป็นสีตามที่ท่านเลือก

2.4 ปุ่มบันทึกข้อมูล เมื่อท่านทำการใส่ข้อมูลแล้วให้ท่านคลิ๊กที่ปุ่มบันทึกข้อมูลเพื่อทำการบันทึก ระบบจะแสดงข้อมูลที่บันทึก ดังรูปที่5

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน แสดงข้อมูลรายการขาย

รูปที่ 5 (ข้อมูลการตั้งค่าแสดงราคา)

 

2.5 ปุ่มลบ หากท่านใส่ข้อมูลผิดพลาดหรือต้องการกำหนดข้อมูลใหม่ ให้ท่านเลือกข้อมูลที่ต้องการลบในตาราง แล้วคลิ๊กที่ปุ่มลบเพื่อทำการลบ ดังรูปที่ 6

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน แสดงข้อมูลรายการขาย

รูปที่ 6 (ลบข้อมูลการตั้งค่าแสดงราคา)

 

2.6 ปุ่มออก เมื่อท่านทำการตั้งค่าแสดงราคาได้ตามที่ต้องการแล้ว ให้ท่านคลิ๊กที่ปุ่มออกเพื่อปิดหน้าต่างการตั้งค่า และกลับไปที่หน้าต่างแสดงรายการขาย ท่านจะเห็นว่าหน้าต่างแสดงรายการขายแสดงสีข้อมูลตามที่เรากำหนดไว้ ดังรูปที่ 7

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน แสดงข้อมูลรายการขาย

รูปที่ 7 (แสดงสีข้อมูลตามเงือนไข)

 

3.ปุ่มตั้งค่าแบบอักษร ใช้สำหรับกำหนดขนาด และรูปแบบตัวอักษรของตัวเลขที่แสดงในตาราง ดังรูปที่ 8

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน แสดงข้อมูลรายการขาย

รูปที่ 8 (หน้าต่างกำหนดรูปแบบตัวอักษร)

 

4.ปุ่มออก ใช้เมื่อท่านต้องการปิดหน้าต่างแสดงการขาย ดังรูปที่ 9

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน แสดงข้อมูลรายการขาย

รูปที่ 9 (ปุ่มออก)

 

5.ตัวเลือกประเภทเลข ใช้เพื่อเลือกประเภทของเลขที่จะให้แสดงในตาราง เช่น 3ตัวบน, 3ตัวล่าง, 2ตัวบน เป็นต้น ดังรูปที่ 10

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน แสดงข้อมูลรายการขาย

รูปที่ 10 (เลือกประเภทเลข)

 

6.ตัวเลือกการเรียงลำดับ ใช้เพื่อกำหนดการเรียงลำดับข้อมูลในตาราง เช่น เรียงตามยอดขาย เรียงตามยอดส่ง เป็นต้น ดังรูปที่ 11

 SumSell 11

รูปที่ 11 (เลือกการเรียงลำดับ)

 

เสร็จสิ้นการแสดงรายการขาย ขอบคุณที่รับชม กลับไปที่ คู่มือการใช้งาน โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมคัดหวย ใช้งานง่าย รวดเร็วแม่นยำ ทันต่อเวลาที่จำกัด

Create By BMSProject

โปรแกรมหวย อันดับหนึ่งของไทย
Go to top