การค้นหาข้อมูลการขาย | ในการค้นหาข้อมูลการขายนั้น โปรแกรมของเราออกแบบระบบค้นหาไว้ด้วย เหนือชั้นและสร้างความสะดวกสบายในการบริการจัดการข้อมูลหวยได้เป็นอย่างดี

วิธีการค้นหาข้อมูลการขาย
เมื่อท่านต้องการค้นหาข้อมูลการขาย เพื่อตรวจสอบความผิดพลาดในการคีย์ข้อมูล หรือตรวจสอบยอดขายประเภทต่างๆ ท่านสามารถทำได้โดยวิธีดังต่อไปนี้

1. ค้นหายอดขายสูงสุด ระบบจะแสดงยอดขายสูงที่สุดโดยท่านสามารถกำหนดจำนวนที่จะแสดงได้ว่าจะให้แสดงยอดสูงที่สุดที่รายการ โดยวิธีดังต่อไปนี้

1.1 เลือกหัวข้อ "ค้นหายอดขายสูงสุด" ดังรูปที่1

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การค้นหารายการขาย

รูปที่ 1 (หัวข้อค้นหายอดขายสูงสุด)

 

1.2 ใส่จำนวนรายการ คือการใส่จำนวนของรายการยอดขายสูงสุดที่ท่านต้องการให้แสดงในรายงาน ดังรูปที่2

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การค้นหารายการขาย

รูปที่ 2 (จำนวนรายการ)

 

1.3 คลิ๊กที่ปุ่ม "ค้นหา" ระบบจะแสดงรายการยอดขายสูงสุดตามข้อมูลที่ท่านกำหนด ดังรูปที่3

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การค้นหารายการขาย

รูปที่ 3 (รายการยอดขายสูงสุด)

 

2. ค้นหาเลขที่มีรายการขาย ใชสำหรับตรวจสอบเลขเด่นเลขดังเป็นรายบุคคล แสดงข้อมูลเป็นรายการตามที่ลูกค้าซื้อจริง สามารถทำการค้นหาโดยวิธีการดังต่อไปนี้

2.1 เลือกหัวข้อ "ค้นหาเลขที่มีรายการขาย" ดังรูปที่4

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การค้นหารายการขาย

รูปที่ 4 (หัวข้อค้นหาเลขที่มีรายการขาย)

 

2.2 ใส่ข้อมูลการค้นหา โดยข้อมูลการค้นหาจะประกอบด้วย 3 รายการ คือ ลูกค้า, ประเภทเลข, เลขที่ต้องการค้นหา ดังรูปที่5

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การค้นหารายการขาย

รูปที่ 5 (ใส่ข้อมูลการค้นหา)

 

2.3 คลิ๊กปุ่ม "ค้นหา" ระบบจะแสดงรายการที่ท่านเลือก ดังรูปที่6

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การค้นหารายการขาย

รูปที่ 6 (รายการเลขที่มีรายการขาย)

 

3. ค้นหายอดขายมากว่า / รายการ ใช้สำหรับตรวจสอบความผิดพลาดในการคีย์ข้อมูลเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น ลูกค้าซื้อ 12 ราคา 500 บาท แต่คีย์ผิดเป็น 12 ราคา 5000 บาท เป็นต้น โดยสามารถทำการค้นหาได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้

3.1 เลือกหัวข้อ "ค้นหายอดขายมากกว่า / รายการ" ดังรูปที่7

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การค้นหารายการขาย

รูปที่ 7 (หัวข้อค้นหายอดขายมากกว่า / รายการ)

 

3.2 ใส่ข้อมูลการค้นหา โดยข้อมูลจะประกอบด้วย 3 รายการ คือ ลูกค้า, ประเภทเลข, ยอดขาย ดังรูปที่8

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การค้นหารายการขาย

รูปที่ 8 (ใส่ข้อมูลการค้นหา)

 

3.3 คลิ๊กปุ่ม "ค้นหา" ระบบจะแสดงรายการที่ท่านเลือก ดังรูปที่9

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การค้นหารายการขาย

รูปที่ 9 (รายการเลขยอดขายมากกว่า)

 

เสร็จสิ้นการทำรายการขาย ขอบคุณที่รับชม กลับไปที่ คู่มือการใช้งาน โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมคัดหวย ใช้งานง่าย รวดเร็วแม่นยำ ทันต่อเวลาที่จำกัด

Create By BMSProject

โปรแกรมหวย อันดับหนึ่งของไทย
Go to top