การอั้นเลขลูกค้า | โปรแกรมหวยของเราพัฒนาให้ครอบคลุมทุกด้าน สามารถตั้งค่าการอั้นเลข ซึ่งเป็นเลขที่ในท้องตลาดมองว่ามีโอกาสจะออกรางวัลสูง จึงจะกำหนดอัตราการจ่ายลดลง หรือไม่รับซื้อเลยก็ตาม

วิธีการอั้นเลขลูกค้า
การอั้นเลขลูกค้าจะทำก่อนการเริ่มการทำรายการขายในแต่ละงวด ถ้าหากมีการขายเลขที่อั้นไปแล้วจะไม่สามารถทำรายการอั้นเลขลูกค้าได้ โดยวิธีการอั้นเลขลูกค้า สามารถทำได้โดยวิธีดังต่อไปนี้

1. การอั้นเลขลูกค้า

1.1 คลิ๊กที่เมนู ข้อมูลพื้นฐาน > เลขอั้นลูกค้า ดังรูปที่1

 โปรแกรมหวย numeral expert - คู่มือการใช้งาน การกำหนดเลขอั้น

รูปที่ 1 (เมนูเลขอั้นลูกค้า)

 

1.2 ใส่ข้อมูลเลขที่ต้องการอั้นลูกค้าโดยมีรายละเอียดดังนี้ ดูรูปที่2ประกอบ

1.2.1 ลูกค้า คือ รายชื่อลูกค้าที่ท่านต้องการอั้นเลขนั้นๆ หรือหากต้องการอั้นลูกค้าทุกรายให้ทำเครื่องหมายถูกที่หน้าช่อง ลูกค้าทั้งหมด

1.2.2 ประเภทเลข คือ ประเภทเลขที่จะทำการอั้น เช่น 3ตัวบน , 2ตัวบน , 2ตัวล่าง เป็นต้น

1.2.3 เลข คือ ช่องสำหรับใส่เลขที่ท่านต้องการจะอั้น หากท่านต้องการอั้นเลขกลับด้วยให้ทำเครื่องหมายถูกหน้าช่อง กลับเลข โดยเมื่อบันทึกโปรแกรมจะทำการอั้นเลขกลับให้โดยอัตโนมัติ เช่น ท่านอั้นเลข 12 เมื่อบันทึกระบบจะทำการอั้นเลข 12 และ 21 เป็นต้น

1.2.4 จ่าย คือ อัตราจ่ายในการอั้นเลขโดยเช่องแรกแสดงเป็น % และช่องที่สองแสดงเป็นจำนวนเงิน โดยท่านสามารถคีย์%ที่ช่องและกด Enter ระบบจะคำนวนเป็นจำนวนเงินให้ที่ช่องที่สอง โดยอัตโนมัติ

 2 limit pay

รูปที่ 2 (ข้อมูลเลขอั้น)

 

1.3 คลิ๊กที่ปุ่ม ทำรายการอั้น ดังรูปที่3

 โปรแกรมหวย numeral expert - คู่มือการใช้งาน การกำหนดเลขอั้น

รูปที่ 3 (บันทึกการอั้นเลข)

 

2. การลบรายการอั้น

2.1 เลือกชื่อลูกค้าที่ต้องการลบรายการอั้น ดังรูปที่4

 โปรแกรมหวย numeral expert - คู่มือการใช้งาน การกำหนดเลขอั้น

รูปที่ 4 (เลือกลูกค้า)

 

2.2 เลือกรายอั้นที่ต้องการลบในตาราง ดังรูปที่5 (สามารถเลือกพร้อมกันได้มากกว่า 1 รายการ)

 โปรแกรมหวย numeral expert - คู่มือการใช้งาน การกำหนดเลขอั้น

รูปที่ 5 (เลือกรายการเลขอั้น)

 

2.3 คลิ๊กที่ปุ่ม ยกเลิกการอั้น ดังรูปที่6

 โปรแกรมหวย numeral expert - คู่มือการใช้งาน การกำหนดเลขอั้น

รูปที่ 6 (ลบรายการอั้น)

 

3. การอั้นเลขติด

3.1 ใส่ข้อมูลเลขที่ต้องการอั้นลูกค้าโดยมีรายละเอียดดังนี้ ดูรูปที่7ประกอบ

3.1.1 ลูกค้า คือ รายชื่อลูกค้าที่ท่านต้องการอั้นเลขนั้นๆ หรือหากต้องการอั้นลูกค้าทุกรายให้ทำเครื่องหมายถูกที่หน้าช่อง ลูกค้าทั้งหมด

3.1.2 ประเภทเลข คือ ประเภทเลขที่จะทำการอั้น เช่น 3ตัวบน , 2ตัวบน , 2ตัวล่าง เป็นต้น

3.1.3 เลข คือ ช่องสำหรับใส่เลขที่ท่านต้องการจะอั้น ในกรณีการอั้นเลขติดนั้นให้ใส่เลขเพียงตัวเดียวเท่านั้น โดยระบบจะทำการอั้นเลขที่มีเลขที่ท่านกำหนดทุกตัว เช่น ท่านเลือก 2 ตัวบน ใส่เลข 1 เมือทำการอั้นเลขติดระบบจะอั้นเลข 2ตัวบน เลข 01, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ตามราคาที่ท่านกำหนด เป็นต้น

3.1.4 จ่าย คือ อัตราจ่ายในการอั้นเลขโดยเช่องแรกแสดงเป็น % และช่องที่สองแสดงเป็นจำนวนเงิน โดยท่านสามารถคีย์%ที่ช่องและกด Enter ระบบจะคำนวนเป็นจำนวนเงินให้ที่ช่องที่สอง โดยอัตโนมัติ

 โปรแกรมหวย numeral expert - คู่มือการใช้งาน การกำหนดเลขอั้น

รูปที่ 7 (ข้อมูลเลขอั้น)

 

3.2 คลิ๊กที่ปุ่ม อั้นเลขติด ดังรูปที่8

 โปรแกรมหวย numeral expert - คู่มือการใช้งาน การกำหนดเลขอั้น

รูปที่ 8 (ลบรายการอั้น)

 

เสร็จสิ้นการอั้นเลขลูกค้า ขอบคุณที่รับชม กลับไปที่ คู่มือการใช้งาน โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมคัดหวย ใช้งานง่าย รวดเร็วแม่นยำ ทันต่อเวลาที่จำกัด

Create By BMSProject

โปรแกรมหวย อันดับหนึ่งของไทย
Go to top