ข้อมูลเจ้ามือ | ท่านสามารถเข้าไปจัดการสร้างข้อมูลของเจ้ามือคนต่างๆ ที่นำส่งหรือติดต่อซื้อขายได้โดยสะดวก โดยตัวโปรแกรม Numeral Expert Server เป็นโปรแกรมหวยที่มีออฟชั่นตรงนี้ไว้ให้ด้วย

วิธีการจัดการข้อมูลเจ้ามือ
การสร้างข้อมูลเจ้ามือจะทำในครั้งแรกที่เริ่มใช้โปรแกรม หรือกรณีมีเจ้ามือใหม่เพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยสามารถทำได้โดยคลิ๊กที่เมนู ข้อมูลพื้นฐาน > ข้อมูลเจ้ามือ โดยท่านสามารถจัดการข้อมูลลูกค้าได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ ดูรูปที่ 1 ประกอบ

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การสร้างข้อมูลเจ้ามือ

รูปที่ 1 (เมนูข้อมูลเจ้ามือ)

 

1. การเพิ่มข้อมูลเจ้ามือ

1.1 คลิ๊กที่ปุ่มเพิ่มข้อมูล ดังรูปที่ 2

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การสร้างข้อมูลเจ้ามือ

รูปที่ 2 (ปุ่มเพิ่มข้อมูล)

 

1.2 ใส่ข้อมูล ชื่อเจ้ามือ และรายละเอียดการจ่ายและ % การจ่าย ดังรูปที่ 3

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การสร้างข้อมูลเจ้ามือ

รูปที่ 3 (ใส่ข้อมูลเจ้ามือ)

 

1.3 เมื่อทำการใส่ข้อมูลจนครบถ้วนแล้วทำการคลิ๊กที่ปุ่มบันทึก หรือหากต้องการยกเลิกคลิ๊กที่ปุ่มยกเลิก ดังรูปที่ 4

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การสร้างข้อมูลเจ้ามือ

รูปที่ 4 (บันทึกข้อมูล)

 

2. การแก้ไขข้อมูลเจ้ามือ

2.1 เลือกรายการเจ้ามือที่ต้องการแก้ไขในตารางเจ้ามือ ดังรูปที่ 5

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การสร้างข้อมูลเจ้ามือ

รูปที่ 5 (เลือกรายการแก้ไข)

 

2.2 คลิ๊กที่ปุ่มแก้ไข ดังรูปที่ 6

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การสร้างข้อมูลเจ้ามือ

รูปที่ 6 (ปุ่มแก้ไข)

 

2.3 ทำการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ ดังรูปที่ 7

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การสร้างข้อมูลเจ้ามือ

รูปที่ 7 (แก้ไขข้อมูล)

 

2.4 คลิ๊กที่ปุ่มบันทึกเพื่อทำการแก้ไขข้อมูล หรือคลิ๊กที่ปุ่มยกเลิกเพื่อยกเลิกการแก้ไข ดังรูปที่ 8

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การสร้างข้อมูลเจ้ามือ

รูปที่ 8 (บันทึกการแก้ไข)

 

 

3. การลบข้อมูลเจ้ามือ

3.1 เลือกข้อมูลเจ้ามือที่ต้องการลบในตารางเจ้ามือ ดังรูปที่ 9

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การสร้างข้อมูลเจ้ามือ

รูปที่ 9 (เลือกรายการลบ)

 

3.2 คลิ๊กที่ปุ่มลบ ดังรูปที่ 10

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การสร้างข้อมูลเจ้ามือ

รูปที่ 10 (ปุ่มลบข้อมูล)

 

3.3 คลิ๊กที่ปุ่ม Yes เพื่อยืนยันการลบข้อมูลเจ้ามือรายนี้ หรือคลิ๊กที่ปุ่ม No เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล ดังรูปที่ 11

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การสร้างข้อมูลเจ้ามือ

รูปที่ 11 (ยืนยันการลบ)

 

 

เสร็จสิ้นการจัดการข้อมูลเจ้ามือ ขอบคุณที่รับชม | กลับไปที่ คู่มือการใช้งาน โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมคัดหวย ใช้งานง่าย รวดเร็วแม่นยำ ทันต่อเวลาที่จำกัด

Create By BMSProject

โปรแกรมหวย อันดับหนึ่งของไทย
Go to top