การเริ่มการทำงานงวดใหม่

วิธีการเริ่มการทำงานงวดใหม่
1. การเริ่มการทำงานงวดใหม่จะทำทุกครั้งที่เริ่มการทำงานงวดใหม่ โดยข้อมูล การขาย การส่ง จะถูกลบออก แต่ข้อมูลเบื้องต้น เช่น ข้อมูลเจ้ามือ ข้อมูลลูกค้า ล็อคเมนู ข้อมูลผู้ใช้ จะยังคงอยู่เหมือนเดิมโดยไม่ต้องทำการสร้างใหม่แต่อย่างใด โดยวิธีการเริ่มงวดใหม่สามารถทำได้โดยคลิ๊กที่เมนู ระบบ > เริ่มงวดใหม่ ดังรูปที่ 1

 โปรแกรมหวยออนไลน์ คู่มือการใช้ การเริ่มรอบงวดใหม่

รูปที่ 1 (เมนูเริ่มงวดใหม่)

 

2. เมื่อทำการเริ่มงวดใหม่ระบบจะถามความต้องการเก็บข้อมูล คือ

2.1 เริ่มงวดใหม่ประจำวันที่ เพื่อให้เลือกวันที่ของงวดนั้นๆ

2.2 เก็บข้อมูลอัตราเก็บ คือท่านต้องการเก็บข้อมูลอัตราการเก็บที่ท่านทำไว้ในงวดนี้หรือไม่ ถ้าใช้ให้ติ๊กถูก

2.3 เก็บข้อมูลเลขอั้นลูกค้า คือท่านต้องการเก็บข้อมูลเลขอั้นที่ท่านทำการอั้นลูกค้าในงวดนี้ไว้หรือไม่ ถ้าใช้ให้ติ๊กถูก

2.4 เก็บข้อมูลเลขอั้นเจ้ามือ คือท่านต้องการเก็บข้อมูลเลขอั้นที่เจ้ามือทำการอั้นในงวดนี้ไว้หรือไม่ ถ้าใช้ให้ติ๊กถูก

 

เมื่อท่านเลือกการเก็บข้อมูลตามที่ท่านต้องการเรียบร้อยแล้ว คลิ๊กที่ปุ่มเริ่มงวดใหม่ ดังรูปที่ 2

 โปรแกรมหวยออนไลน์ คู่มือการใช้ การเริ่มรอบงวดใหม่

รูปที่ 2 (เริ่มการทำงานใหม่)

 

3. ระบบจะถามความต้องการว่าท่านต้องการสำรองข้อมูลงวดนี้เก็บไว้หรือไม่ ถ้าต้องการกดปุ่ม Yes ถ้าไม่ต้องการกดปุ่ม No ดังรูปที่ 3

 โปรแกรมหวยออนไลน์ คู่มือการใช้ การเริ่มรอบงวดใหม่

รูปที่ 3 (สำรองข้อมูล)

 

4. เมือทำการสำรองข้อมูลเสร็จสิ้นระบบจะแจ้งว่าได้ทำการเริ่มงวดใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรูปที่ 4

 โปรแกรมหวยออนไลน์ คู่มือการใช้ การเริ่มรอบงวดใหม่

รูปที่ 4 (เริ่มงวดใหม่สำเร็จ)

 

เสร็จสิ้นการเริ่มการทำงานงวดใหม่ ขอบคุณที่รับชม

กลับไปที่ คู่มือการใช้งาน คลิ๊กที่นี่

โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมคัดหวย ใช้งานง่าย รวดเร็วแม่นยำ ทันต่อเวลาที่จำกัด

Create By BMSProject

โปรแกรมหวย อันดับหนึ่งของไทย
Go to top