การกำหนดประเภทเลขที่ขาย 

วิธีการกำหนดประเภทเลขที่ขาย
1. เข้าไปที่เมนู ประเภทเลขที่ขาย ดังรูปที่ 1

 โปรแกรมหวย การตั้งค่า กำหนดประเภทของเลขที่ขาย

รูปที่ 1 (เมนูประเภทเลขที่ขาย)

 

2. ทำเครื่องหมายถูกที่หน้าประเภทเลขที่ท่านขาย และเอาเครื่องหมายถูกออกหน้าประเภทเลขที่ท่านไม่ขาย

 โปรแกรมหวย การตั้งค่า กำหนดประเภทของเลขที่ขาย

รูปที่ 2 (เลือกประเภทเลขที่ขาย)

 

3. คลิ๊กที่ปุ่ม "บันทึก" เพื่อทำการบันทึกข้อมูล

 โปรแกรมหวย การตั้งค่า กำหนดประเภทของเลขที่ขาย

รูปที่ 3 (ปันทึกข้อมูล)

 

โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมคัดหวย ใช้งานง่าย รวดเร็วแม่นยำ ทันต่อเวลาที่จำกัด

Create By BMSProject

โปรแกรมหวย อันดับหนึ่งของไทย
Go to top