การใช้งานโปรแกรมครั้งแรก กับโปรแกรมเจ้ามือหาย Numexserver ของเรา ใช้งานง่ายๆและเปี่ยมด้วยคุณภาพ

วิธีการสร้างข้อมูลเบื้องต้นเมื่อทำการใช้งานครั้ง
เมื่อท่านทำการติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเข้าใช้งานโปรแกรมได้ทันที โดยมีข้อมูลเบื้องต้นที่ท่านจำเป็นต้องทำการสร้างก่อนเริ่มทำการขาย และท่านสามารถทำได้โดยวิธีต่อไปนี้

1. เข้าโปรแกรม ในการเข้าครั้งแรก ให้ท่านใส่ Username : numex และ Password : 123 แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม "LOG IN" ดังรูปที่ 1

 FirstUes 01

รูปที่ 1 (Log in เข้าสู่ระบบ)

 

2. เมื่อท่านทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการสร้างรหัสผ่านของท่านใหม่ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่่หัวข้อ การสร้างข้อมูลผู้ใช้ ในเมนู

 FirstUes โปรแกรมหวย

รูปที่ 2 (หัวข้อผู้ใช้)

 FirstUes โปรแกรมหวย

รูปที่ 3 (หน้าต่างผู้ใช้)

 

3. ทำการเลือกประเภทเลขที่ท่านขาย โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่่หัวข้อ การกำหนดประเภทเลขที่ขาย ในเมนู

 FirstUes โปรแกรมหวย

รูปที่ 4 (หัวข้อประเภทเลขที่ขาย)

 FirstUes โปรแกรมหวย

รูปที่ 5 (หน้าต่างประเภทเลขที่ขาย)

 

4. ในกรณีที่ท่านใช้งานโปรแกรมมากกว่า 1 เครื่อง (ระบบ Lan) ท่านสามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานของลูกน้องได้โดย ทำการเลือกล็อคเมนู โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่่หัวข้อ การกำหนดล็อคเมนู ในเมนู

 FirstUes 06

รูปที่ 6 (หัวข้อล็อคเมนู)

 FirstUes โปรแกรมหวย

รูปที่ 7 (หน้าต่างล็อคเมนู)

 

5. สร้างข้อมูลลูกโพย พร้อมระบุ % และอัตราจ่าย สามารถดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อ การสร้างข้อมูลลูกค้า ในเมนู

 FirstUes โปรแกรมหวย

รูปที่ 8 (หัวข้อข้อมูลลูกค้า)

 FirstUes โปรแกรมหวย

รูปที่ 9 (หน้าต่างข้อมูลลูกค้า)

 

6. สร้างข้อมูลเจ้ามือ พร้อมระบุ % และอัตราจ่าย สามารถดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อ การสร้างข้อมูลเจ้ามือ ในเมนู

 FirstUes โปรแกรมหวย

รูปที่ 10 (หัวข้อข้อมูลเจ้ามือ)

 FirstUes โปรแกรมหวย

รูปที่ 11 (หน้าต่างข้อมูลเจ้ามือ)

 

7. เมื่อท่านทำตามที่กล่าวมาข้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้โปรแกรมก็พร้อมใช้งานแล้ว โดยท่านจะเริ่มใช้งานได้โดยเลือกที เริ่มงวดใหม่ สามารถดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อ การเริ่มงวดใหม่ ในเมนู

 FirstUes โปรแกรมหวย

รูปที่ 12 (หัวข้อเริ่มงวดใหม่)

 FirstUes 13

รูปที่ 13 (หน้าต่างเริ่มงวดใหม่) 

โปรแกรมหวย อันดับหนึ่งของไทย
Go to top