คัดเลขไว ไม่ยุ่งยาก ใช้เพียงแป้นคีย์เลขเท่านี้น ไม่จำเป็นต้องใช้ F1,F2,F3... การคีย์เลขคีย์เหมือนโพยจริง เช่น ลูกค้าซื้อ 12 ราคา 100x100 การคีย์กด 12 Enter 100*100 Enter เป็นต้น

 

รวมจุดเด่นที่เหนือชั้นกว่าโปรแกรมอื่นๆ ของ Numeral Expert Server

2. ข้อมูลลูกค้าแต่ละรายแยกตามรายชื่ออย่างชัดเจน รวมถึง % และ ราคาจ่าย ซึ่งอาจไม่เท่ากัน โปรแกรมจะคำนวนแยกตามอัตราจ่ายของลูกค้าแต่ละรายอย่างถูกต้องแม่นยำ

3. การคีย์เลขผิด สามารถทำการค้นหาเลขได้ในหน้าจอการขาย โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหน้าให้เสียเวลา

4. สามารถทำกำไรทุกรอบของการขาย แต่หากท่านต้องการเพิ่มผลกำไรโดยมีความเสียง โปรแกรมสามารถช่วยท่านวิเคราะห์ความเสียงที่เกิดขึ้นได้ เช่น

4.1. กรณีไม่เก็บเลข (ส่งกิน %) โปรแกรมแสดงให้ท่านทราบว่าการส่งโป๊วเจ้ามือรายใดให้ผลตอบแทนดีที่สุด ตัวเลขที่ได้ถูกต้องแม่นยำ กราฟแสดงผลจริงตามส่วนลด % ที่ไม่เท่ากันของลูกค้า และเจ้ามือแต่ละราย โดยโปรแกรมทั่วไปจะใช้ส่วนลด % รวม (ค่าเฉลี่ย) ทำให้ตัวเลขที่ออกมาผิดพลาดจากความเป็นจริง ซึ่งอาจทำให้ท่านเสียโอกาส

4.2. กรณีเก็บเลขไว้ คีย์จำนวนเงินลงช่อง "จำนวน" (ตามความต้องการ) โปรแกรมจะแสดงกราฟ, ยอดเงินได้สูงสุด(บาท), ยอดเงินได้ต่ำสุด(บาท), โอกาสในการได้(%), ยอดเงินเสียสูงสุด(บาท), ยอดเงินเสียต่ำสุด(บาท), โอกาสในการเสีย(%), และแสดงผลได้เสียของเลขทุกตัว เช่น 

ออก 00 ได้กำไร 100000 , ออก 01 ได้กำไร 50000 , ออก 02 ขาดทุน 4000 ....จนถึง 99

5. ทำบัญชี รับ/จ่าย รางวัลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วแก้ปัญหาการคิดเงินเกินให้ลูกค้า ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่มักจะไม่ทักท้วงทำให้ท่านต้องเสียเงินฟรีในแต่ละงวด อีกทั้งสามารถแสดงผลรายการถูกว่าอยู่แผ่นที่เท่าไหร่เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ง่ายต่อการค้นหาเพื่อตรวจสอบไม่จำเป็นต้องไปนั่งไล่หาทีละแผ่นอีกต่อไป พร้อมทั้งรายงานผลกำไรได้ทันทีที่ออกสลากช่วยให้ท่านลดเวลาการสรุปผลได้อย่างมาก

6. มีระบบเสียงช่วยในการลงข้อมูล ไม่จำเป็นต้องมองหน้าจอ เพิ่มความเร็วในการลงข้อมูล และทำให้ลงข้อมูลได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

7. ใบโพยแสดงการ ซื้อ/ขาย ของแต่ละคนเหมือนโพยจริงไม่รวมเลขเหมือนโปรแกรมทั่วไป สะดวกในการแก้ไขและตรวจทานความถูกต้องในภายหลัง

8. ระบบโป๊วเลขออกตัว สามารถทำได้หลายรอบคามความต้องการ

9. เพิ่มประเภทการขายเลข 5โต๊ด(แพ5) , 4โต๊ด(แพ4) , 2โต๊ด(คู่โต๊ด) , ปักหน้า , ปักหลัง

10. มีระบบค้นหาเลขเพื่อทำการแก้ไขด่วน เช่น คีย์เลข 95 บน ซื้อ 500 บาท แต่คีย์ผิดเป็น 5,000 บาท

11. รายชื่อลูกโพย เจ้ามือ สามารถจัดเรียงลำดับตามความต้องการ

12. รายชื่อลูกโพย เจ้ามือ มีสมุดบันทึกข้อมูล เช่น ที่อยู่ , หมายเลขโทรศํพท์ , หมายเลขบัญชี , บัญชีค้างรับ / ค้างจ่าย และอื่นๆ ตามความต้องการ

13. แสดงยอดขาย ยอดส่ง ยอดคงเหลือ ให้ทราบโดยสามารถเรียงตามลำดับความต้องการได้ เช่น เรียงตามยอดขาย เรียงตามยอดส่ง เรียงตามยอดคงเหลือ อีกทั้งสามารถแสดงข้อมูลออกโทรทัศน์ได้

14. แสดงรายการขายทั้งหมด เพื่อใช้ในการติดตามเลข เด่น / ดัง / มาแรง เพื่อทำการตัดส่งออกก่อนได้

15. สามารถแสดงยอดขายดี 10,20,30...อันดับได้ตามความต้องการ(สามารถระบุได้)

16. บันทึกผลแบบทันที ไม่มีปัญหาเรื่องข้อมูลหายจากไฟดับ หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ

17. สามารถใช้งานแบระบบเครื่อข่ายได้โดยเก็บข้อมูลไว้รวมกันทันทีไม่จำเป็นต้องทำการย้ายข้อมูลหลังคีย์เสร็จ ทำให้สามารถแสดงยอดรวมของลูกทุกรายรวมกันได้เพื่อตัดสินใจทำการออกตัวได้อย่างทันเวลา

18.  มีระบบแยกผู้ใช้งานสามารถทราบได้ว่ารายการไหนใครเป็นผู้ลงรายการขาย อีกทั้งสามารถกำหนดสิทธ์ในการเข้าใช้งานได้ตามความต้องการ เพื่อป้องกันการเข้าใช้งานผู้อื่น

19. อื่นๆ อีกมากมาย นี่เป็นเพียงบางส่วนของข้อดีบางส่วนของโปรแกรม Numeral Expert Server ซึ่งมีความสามารถอีกมากมายให้ท่านได้ใช้งาน

โปรแกรมหวย อันดับหนึ่งของไทย
Go to top